• TC MVKV
    TC MVKV de gezelligste tennisclub van Katwijk en omgeving
  • TC MVKV
    TC MVKV de gezelligste tennisclub van Katwijk en omgeving

stichting-het-kruithuisje

Wintertennis

De vooruitstrevende Gravel Plus Premium© banen bieden het speelgenot van klassieke gravelbanen, maar door het unieke waterafvoer-systeem in combinatie met de hardheid van de baan, zijn de 4 gravelbanen na een regenbui weer onverwacht snel bespeelbaar. Hierdoor kan er bij TC MVKV jaarrond op gravel getennist worden. Er kan logischerwijs alleen niet gespeeld worden bij vorst en overmatige neerslag.

 

OPENINGSTIJDEN TENNISPARK & CLUBHUIS TIJDENS WINTERSEIZOEN

Het winterseizoen is van 1 oktober t/m 31 maart. Hierbij de tijden waarop er op het park getennist kan worden. De openingstijden van het clubhuis wijken hierbij iets af. Het kan namelijk zijn dat het clubhuis gesloten is, maar dat er wel getennist kan worden. De deur naar de kleedkamers en toiletten zijn i.v.m. inbraakgevoeligheid NIET open. De openingstijden voor het volgende zomerseizoen zullen eind maart op deze website bekend gemaakt worden.

OPENINGSTIJDEN TENNISPARK - WINTERSEIZOEN

maandag t/m vrijdag    9.00 - 23.30 uur  
zaterdag & zondag   9.00 - 18.00 uur  

*** zonder tegenbericht is ook op officiële feestdagen het clubhuis én het tennispark open ***


OPENINGSTIJDEN CLUBHUIS - WINTERSEIZOEN

maandag t/m vrijdag   9.00 - 12.00 uur & 16.30 - 23.30 uur  
zaterdag & zondag   9.00 - 18.00 uur  

*** zonder tegenbericht is ook op officiële feestdagen het clubhuis én het tennispark open ***

 

Een winterse (terug)blik op onze banen 0001 mvkv winter

De winter van 2017/18 ligt al weer achter ons, hoog tijd voor weer wat aanvullende informatie omtrent de bespeelbaarheid van onze Gravel Premium Plus banen.

Zoals we inmiddels ervaren hebben, is het ene jaar het andere niet. Ons eerste winterseizoen op ons park was ronduit fantastisch te noemen, nagenoeg geen vorst en bijzonder weinig uitval. Het tweede winterseizoen was helaas minder, met ruim twee maanden uitval en een matige baangesteldheid. Het derde en het vierde winterseizoen kenmerkten zich door felle korte periodes van vorst waardoor bespeelbaarheid niet 100% was.

Extern onderhoud
Eind augustus jl. heeft de firma BHS (het bedrijf dat ook de banen heeft aangelegd) onze banen onder handen genomen omdat met name de service- en baselijnen behoorlijk waren uitgesleten. Op zich niet schokkend maar wel hoognodig. Met speciale laserapparatuur zijn de bannen vakkundig hersteld en weer behoorlijk vlak gemaakt.

Invloeden van regen
In het algemeen kan worden gesteld dat na buien de banen binnen een klein uur weer bespeelbaar zijn. Na hevige regenval kan dat wat langer zijn, waarbij de overweging “oplopen speelschade” bij doorspelen in relatie tot “herstel” zal moeten worden overwogen.

Invloeden van vorst
Afgelopen winter was voor onze baansoort een uitermate vervelende winter. Veel dagen met lichte nachtvorst en dagtemperaturen net boven het vriespunt. 

Als er meer vorst is gedurende enkele nachten en dagen achter elkaar, zullen de banen hard bevroren zijn en kan er in principe gewoon getennist worden. Echter bij langdurige vorst kunnen de lijnen naar boven geduwd worden en is tennissen niet veilig meer.

Bespeelbaarheid na vorstperiodes
Na vorst hebben de banen zogenaamde opdooi, wat betekent dat wanneer het gaat dooien de banen nat en heel zacht worden. Als je dan gaat tennissen wordt de bovenlaag kapot getrapt. Vandaar dat er dan niet op getennist kan en mag worden. Dit is eigenlijk de vervelendste periode voor onze baansoort. De banen hebben na zo’n periode zeker 1½ tot 2 weken nodig om uit te harden. Tennissen op een zachte baan betekent ontzettend veel schade/ reperatiewerk etc. Dat kunnen we de mannen van de baancommissie niet aandoen. Onderhoudsvoorschriften en KNLTB adviezen geven aan dat walsen na opdooi moet geschieden, echter de duur van de opdooi periode kan heel divers zijn. Bovendien zijn luchtvochtigheid en lage temperatuur van negatieve invloed. Inmiddels is er voldoende inzicht verkregen wanneer tot walsen en verder prepareren kan worden overgegaan.

Invloeden van stormachtig weer
Langdurige forse wind/ storm zorgt ervoor dat heel veel gravel, welke voor herstel van de banen wordt gebruikt, van de banen wordt weggeblazen. Op zich is dit redelijk snel te herstellen maar moet geen “zand naar de woestijn brengen” worden. De balans tussen onderhoudsinspanning en verwacht speelgenot moet in evenwicht zijn.

Beperkende factoren
In de winterperiode is de sproei installatie afgesloten en kan er dus geen water op de baan worden gebruikt om gravelverstuiving tegen te gaan en grote reparaties mogelijk te maken. Incidenteel kan de baancommissie beslissen of het toch noodzakelijk is om dit systeem te gebruiken.

Risico afweging en exploitatie
Wij als bestuur zullen in nauwe samenwerking met de baancoördinatoren en eventueel een extern onderhoudsbedrijf, een weloverwogen keuze maken om de onderhoudskosten cq. inspanningen in juiste proporties te laten zijn met het speelgenot. Uitgangspunten bij andere verenigingen:

# dicht na of bij vorstperioden

# 45 weken gegarandeerde speelmogelijkheden (ervaring vanuit KNLTB)

# gedeeltelijk sluiten van park / beperkt aantal banen open stellen

Bel bij twijfel naar het clubhuis
In de vorstperiode is het raadzaam om vooraf even te bellen naar het clubhuis of de banen open zijn. Afgelopen jaar hebben we ervaren dat de banen in deze periode nog zacht kunnen zijn ondanks een heerlijk zonnetje. Let hierbij wel op de openingstijden van het clubhuis, want die is dicht van 12.00 – 16.30 uur en dan zal er geen telefoon opgenomen worden. Bij onbespeelbaarheid zal dit middels het antwoord apparaat kenbaar worden gemaakt. Zekerheidshalve zal er ook een bord bij het hek worden geplaatst indien de banen onbespeelbaar zijn.

Eindconclusie
Onze banen zijn door eigen mensen en middelen grotendeels bespeelbaar te houden, waarbij af en toe een extern onderhoudsbedrijf zal worden ingehuurd. Uitgangspunt is en blijft dat onze banen seizoensverlengend bespeelbaar zijn en we sterk afhankelijk zijn van winterse invloeden en hierop zullen moeten anticiperen.

Wij hopen in ieder geval op een (zachte) topwinters.

LID WORDEN BIJ TC MVKV

Bezoekadres Tennispark het Kruithuisje

Tennispark het Kruithuisje
Oude 's Gravendijckseweg 1
2221 DB KATWIJK
Tel.nr.: 071-3612038

 

Postadres Tennisvereniging MVKV

TC MVKV
Oude 's Gravendijckseweg 1
2221 DB KATWIJK
info@tcmvkv.nl | www.tcmvkv.nl

stichting-het-kruithuisje

logo tc mvkv

Naar boven